Wat: De Watermaker
Wie: Nohnik
Waar: Utrecht
Sinds: 2015
Bron: De Watermaker


Verticaal stadspark

Door klimaatverandering regent het vaker en harder en ontstaat wateroverlast in de stad. Hierdoor wordt vuil water vermengd met schoon grondwater. Het zuiveren van water wordt daardoor moeilijker en duurder. De kwaliteit van het drinkwater gaat dramatisch achteruit en schoon water wordt schaars.

De Watermaker biedt oplossingen voor dit probleem. Het is een verticaal stadspark dat regenwater opvangt, vasthoudt en zuivert. Binnen de constructie zijn diverse niveaus aangebracht met bakken waarin speciale planten groeien ten behoeve van de waterzuivering. Dit kan worden toegepast bovenop bestaande gebouwen, in leegstaande gebouwconstructies of op braakliggende terreinen.

De-Watermaker-systeem

Op een dakoppervlak van ca. 550 m2 is is het mogelijk om gemiddeld 200 dagen per jaar zo’n 5.000 liter drinkbaar water per dag te produceren. Dat is 1.000.000 liter per jaar. Dit wordt als verpakt drinkwater in de markt gezet. De flesjes drinkwater vormen een tastbaar product om de technologie onder de aandacht te brengen. Op lange termijn kunnen we drinkwater en sanitair water leveren voor complete wijken en steden. Steden worden zo zelfvoorzienender. Maar de Watermaker is meer dan een machine. Als nieuw stadspark biedt het kansen voor recreatie, natuur en koelte en schone lucht in de stad. Bovenal draagt het bij aan bewustwording over ons klimaat, want zonder water geen leven.